Bridgestone Poznań Ambasadorem Polskiej Gospodarki - Bridgestone Poznań

Bridgestone Poznań Ambasadorem Polskiej Gospodarki

Nasza firma znalazła się wśród laureatów wyjątkowego konkursu „Ambasador Polskiej Gospodarki”! W ten sposób wyróżniono przedsiębiorców zaangażowanych w promocję Polski na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera gospodarczeg

Celem tego ogólnopolskiego, niekomercyjnego przedsięwzięciajakim jest konkurs „Ambasador Polskiej Gospodarki”, jest promowanie wysokich standardów ekonomiczno-finansowych i przedsiębiorców przodujących na rynkach międzynarodowych.

Organizacje mogły ubiegać się o tytuł w sześciu kategoriach:

  • Eksportera
  • Firmy Globalnej
  • Kreatora Rozwiązań XXI wieku
  • Marki Europejskiej
  • Najwyższej jakości
  • Partnera Firm Zagranicznych

Nasza firma wygrała w kategorii Firmy Globalnej! Nagrody wręczono podczas uroczystości organizowanej przez Business Centre Club w Pałacu Lubomirskich. Cieszymy się, że znaleźliśmy się w tym prestiżowym gronie i gratulujemy pozostałym laureatom!