O Nas - Bridgestone Poznań

Wizja Bridgestone Poznań

O Nas

Dążymy do tego, aby być najlepszą Fabryką, w której opony tworzone są przez zaangażowanych, odpowiedzialnych pracowników o biznesowym podejściu do realizowanych zadań. Chcemy, aby społeczeństwo miało świadomość tego, że zapewniamy naszym pracownikom bezpieczne miejsca pracy i dbamy o otaczające nas środowisko.

Polityka Środowiskowa

O Nas

w harmonii
z naturą

Celem środowiskowej misji Bridgestone jest zapewnienie czystego środowiska naturalnego naszym dzieciom i przyszłym pokoleniom ze szczególnym uwzględnieniem trzech obszarów: harmonii z naturą, poszanowania zasobów naturalnych oraz redukcji emisji CO2. W powyższym zakresie mieści się również racjonalne i odpowiedzialne gospodarowanie materiałami na każdym etapie ich wykorzystania, co ma ogromne znaczenie w działaniu na rzecz budowania społeczeństwa realizującego w praktyce zasady zrównoważonego rozwoju.

Polityka Bezpieczeństwa

O Nas

Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze i zawsze będzie na pierwszym miejscu – misja BHP jest deklaracją kierownictwa najwyższego stopnia koncernu Bridgestone.

Misja ta jest poparta czterema kluczowymi działaniami służącymi poprawie bezpieczeństwa:

  • KY (KIKEN YOCHI) - Przewidywanie zagrożeń
  • RA (RISK ASSESSMENT) - Ocena ryzyka zawodowego
  • Zasady BHP
  • 3S - Selekcja i sortowanie, systematyka, sprzątanie

Celem tych działań jest poprawa świadomości na temat bezpieczeństwa, zwiększenie bezpieczeństwa maszyn, jak i dążenie do ciągłego ulepszania systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Deklaracja Polityki Jakości

O Nas

koncentracja
na najwyższej
jakości

Celem naszej misji w zakresie jakości jest określenie kierunku działania tak, aby stać się firmą najlepszą z najlepszych we wszystkich aspektach. W jej realizację angażujemy przedstawicieli wszystkich szczebli pracowniczych – każdy z nich ma swoją rolę.

Według nas organizacja powinna tworzyć warunki do pracy nad doskonaleniem procesów oraz rozwoju pracowników i systemów. Do zadań liderów należy wskazywanie kierunku, promowanie innowacyjności oraz zaangażowania i motywowanie zespołu. Natomiast pracownicy muszą starać się jak najlepiej zrozumieć swojego klienta, proponować usprawnienia oraz zachować czujność, aby w porę wykryć możliwe problemy.