Wspieramy poszkodowanych w trzęsieniach ziemi w Turcji i Syrii - Bridgestone Poznań

Wspieramy poszkodowanych w trzęsieniach ziemi w Turcji i Syrii

Gdy tylko dowiedzieliśmy się o tych tragicznych wydarzeniach, wiedzieliśmy, że nie możemy pozostać na nie obojętni i postanowiliśmy wesprzeć osoby nimi dotknięte. Razem z Pracownikami naszej Fabryki zorganizowaliśmy zbiórkę darów, w ramach której zgromadziliśmy środki higieniczne, ubrania i jedzenie.

Przekazaliśmy je następnie do punktu zbiórki prowadzonego przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu.

Raz jeszcze dziękujemy naszej Załodze za tak aktywne włączenie się w tę inicjatywę!