40K – duża inwestycja w Bridgestone Poznań - Bridgestone Poznań

40K – duża inwestycja w Bridgestone Poznań

Nasze opony cieszą się popularnością na całym świecie. By sprostać popytowi na nie, a także umocnić naszą markę na pozycji lidera branży, koncern Bridgestone zdecydował o rozbudowie naszej Fabryki.

Inwestycje w Poznaniu będą miały nowoczesny charakter, a Bridgestone przeznaczy na nie ponad 160 mln euro. Naszą fabrykę czeka nie tylko rozbudowa, ale i unowocześnienie – zostanie ona wyposażona w wysoce wydajne, innowacyjne maszyny, a także autonomiczne rozwiązania transportowe. Będziemy również modernizować i optymalizować obecnie działające linie i procesy produkcyjne dzięki dostępnym na rynku najnowocześniejszym technologiom.

W ten sposób zwiększymy konkurencyjność naszej fabryki i sprawimy, że wzrosną nasze moce produkcyjne – z aktualnych 31 tys. do ponad 40 tys. opon dziennie, ale to nie wszystko. Celem planowanych zmian i innowacji jest także poprawa komfortu pracy zatrudnionych w naszym poznańskim Zakładzie oraz zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko (Bridgestone Poznań zaangażowany jest w działania proekologiczne – dzieci naszych pracowników uczestniczyły już m.in. w ECO Igrzyskach).

Najważniejsze fakty dotyczące inwestycji w Poznaniu:

Nazwa projektu: 40K

Wartość inwestycji: ponad 160 mln euro

Czas realizacji: 5 lat (do 2022 r.)

Wzrost produkcji: do ponad 40 tys. opon dziennie

Wzrost zatrudnienia: ok. 100 nowych miejsc pracy

– Doceniamy wkład Bridgestone w zwiększanie innowacyjności i dobrą koniunkturę gospodarki w naszym mieście. To właśnie między innymi dzięki takim firmom Poznań może się tak prężnie rozwijać. Planowana przez ten koncern kolejna inwestycja cieszy nas także dlatego, że stanowi potwierdzenie, iż podjęta niemal 20 lat temu przez Bridgestone decyzja o tym, by fabrykę ulokować właśnie w stolicy Wielkopolski, była słuszna, a firma na dobre związała się z naszym miastem – mówi Jędrzej Solarski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

O prowadzonych działaniach informujemy na bieżąco w Aktualnościach.