Czasowe ograniczenia mocy produkcyjnych w naszej Fabryce - Bridgestone Poznań

Czasowe ograniczenia mocy produkcyjnych w naszej Fabryce

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz integralności działań naszej korporacji jest priorytetem Bridgestone, w szczególności w czasie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 w Polsce i na Świecie. W związku z tym Zarząd Bridgestone EMIA podjął decyzję o czasowym ograniczeniu mocy produkcyjnych polskich fabryk Bridgestone – w tym naszej Fabryki.

Powyższe zmiany uwzględniają dostosowanie dostaw Bridgestone do przewidywanego bieżącego popytu rynkowego. Nasza firma dysponuje wystarczającą ilością produktów, aby zaspokoić zapotrzebowanie klientów, a nasze centra dystrybucyjne, magazyny zakładowe oraz zespoły ds. logistyki będą nadal realizować zamówienia. Podejmujemy wszelkie działania mające na celu zabezpieczenie interesów naszych pracowników, związane z ograniczeniami produkcji. Będziemy elastycznie dopasowywać grafik oraz monitorować sytuację biorąc pod uwagę bieżące potrzeby.

Zdrowie i bezpieczeństwo naszej załogi zawsze były i są dla nas najważniejsze. Z tego względu zależy nam na tym, by również w trakcie działania fabryki przy ograniczonych mocach produkcyjnych, cały czas efektywnie minimalizować ryzyko pojawieniu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Bridgestone Poznań.

Już w lutym podjęliśmy daleko idące kroki zapobiegające wystąpieniu na terenie naszej Fabryki tego zagrożenia. Przestrzegamy wszelkich wytycznych WHO, Władz RP oraz lokalnych, jak również władz naszej korporacji. Dopasowujemy działania profilaktyczne do obecnej sytuacji i będziemy je dopasowywać w przyszłości.

Utworzyliśmy zespół zarządzania kryzysowego, który cały czas monitoruje sytuację i na bieżąco podejmuje decyzje związane z wdrażaniem kolejnych kroków w celu dalszego skutecznego dbania
o naszą załogę. Wszelkie wizyty gości w fabryce zostały ograniczone do absolutnego minimum. Wstrzymane zostały też wszelkie delegacje pracowników Bridgestone Poznań.

Od każdego pracownika oczekujemy postępowania zgodnie z wytycznymi GIS, a w szczególności zachowania zasad profilaktyki. Na terenie zakładu rozmieszczone są informacje dotyczące higieny osobistej oraz przypomnienia telefonicznych numerów kontaktowych, z których należy korzystać w przypadku zauważenia niepokojących objawów zdrowotnych. We wszystkich toaletach dostępne jest mydło dezynfekujące, a dodatkowo w wielu miejscach na terenie fabryki znajdują się dozowniki z płynem dezynfekującym.

Nasi pracownicy wykazują się spokojem i zrozumieniem dla wprowadzonych procedur w kwestii zachowania zasad bezpieczeństwa i chętnie je stosują. Jesteśmy Wam za to niezmiernie wdzięczni.

Cały czas monitorujemy dynamicznie zmieniającą się sytuację w kraju i w razie takiej potrzeby będziemy podejmować dalsze kroki w oparciu o przygotowaną wcześniej strategię działania w kierunku zmaksymalizowania bezpieczeństwa i komfortu pracy naszej załogi.