Działalność CSR Bridgestone Poznań została doceniona! - Bridgestone Poznań

Działalność CSR Bridgestone Poznań została doceniona!

Bridgestone Poznań znalazł się wśród laureatów konkursu Firma Dobrze Widziana! 30 listopada w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbył się uroczysty finał ogólnopolskiego konkursu Firma Dobrze Widziana, podczas którego odebraliśmy nagrodę.

Celem plebiscytu jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny i szerzą wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu oraz skutecznie o tej działalności komunikują.

Istotnym elementem podlegającym ocenie przez jury konkursowe była polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia oraz narzędzia i procedury wewnętrzne sprzyjające wyrównywaniu szans zawodowych kobiet i mężczyzn. Oceniana była także skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy nt. jej społecznie odpowiedzialnych działań.

Cieszymy się, że nasze działania CSR zostały docenione! Więcej można o nich przeczytać tutaj: https://bridgestone-poznan.pl/nasz-csr/