Już 77% Pracowników korzysta z naszego PPE - Bridgestone Poznań

Już 77% Pracowników korzysta z naszego PPE

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to jeden z najnowszych benefitów, z których mogą korzystać Pracownicy Bridgestone Poznań – wprowadziliśmy go na początku tego roku. To rozwiązanie pozwala na gromadzenie środków na okres emerytalny przy wsparciu pracodawcy. U nas cała składka w ramach PPE jest finansowana przez Firmę.

Bridgestone Poznań co miesiąc wpłaca na prywatne konta emerytalne Pracowników, którzy przystąpili do PPE, 3,5% ich wynagrodzenia brutto. To rozwiązanie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony osób zatrudnionych w naszej Fabryce – korzysta z niego już 77% załogi!