Nasza reprezentacja z nagrodą na TQM Conference - Bridgestone Poznań

Nasza reprezentacja z nagrodą na TQM Conference

Zespół Bridgestone Poznań otrzymał nagrodę za swój projekt dotyczący odzyskiwania strat wydajności Impression Award podczas tegorocznej Total Quality Management (TQM) Conference, która odbyła się w Tokio. Gratulujemy, zwłaszcza że był to projekt, w który zaangażowało się wiele osób z różnych działów naszej fabryki.

Konkurencja była naprawdę spora, bo w wydarzeniu udział wzięło 20 zespołów z całego świata. Wszyscy prezentowali swoje projekty i pomysły na ciągłe doskonalenie oraz innowacje zgodne z naszą misją w zakresie jakości przed najwyższym kierownictwem Bridgestone.

To niejedyny sukces Pracowników Bridgestone Poznań w ostatnim czasie. W czerwcu Kapituła Asa Odpowiedzialnego Biznesu doceniła naszą akcję CSR-ową Think Before You Drive – kampanię edukacyjną dla najmłodszych z zakresu bezpieczeństwa na drodze, w której przygotowaniu od 10 lat pomaga wielu zatrudnionych w Fabryce osób.