Nawiązaliśmy współpracę ze Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu - Bridgestone Poznań

Nawiązaliśmy współpracę ze Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu

Już wkrótce naszą Fabrykę będą regularnie odwiedzać kadeci Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, a brygada pożarowa Bridgestone Poznań zyska możliwość przeprowadzenia ćwiczeń na poligonie Szkoły. Zapowiada się owocna współpraca!

15 lipca w Bridgestone Poznań odbyło się spotkanie, w którym udział wzięło kierownictwo Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej – Komendant Szkoły st. bryg. dr inż. Jan Kołdej i Zastępca Komendanta Szkoły bryg. mgr inż. Tomasz Wiśniewski. Naszą Fabrykę reprezentował jej dyrektor zarządzający – Roman Staszewski. W ten sposób oficjalnie potwierdziliśmy nawiązanie współpracy między Szkołą a naszym Zakładem.

W jej ramach kadeci Szkoły Aspirantów PSP będą przyjeżdżać do Bridgestone Poznań, by dowiedzieć się więcej na temat zagrożeń, jakie mogą występować w zakładzie przemysłowym, a także by zapoznać się z instalacjami na terenie Fabryki oraz jej infrastrukturą. Brygada pożarowa Bridgestone Poznań zyska z kolei możliwość przeprowadzenia na poligonie Szkoły Aspirantów PSP ćwiczeń z ewakuacji, gaszenia pożarów i reagowania w sytuacji zagrożenia. W laboratorium fizykochemicznym Szkoły nasz zespół będzie mógł ponadto zobaczyć kontrolowane wybuchy i procesy spalania (pożary) surowców używanych na co dzień w Fabryce do produkcji opon.