Promujemy ekologię wśród najmłodszych - Bridgestone Poznań

Promujemy ekologię wśród najmłodszych

Ponad 500 dzieci wzięło udział w warsztatach II edycji naszej akcji Zagraj z nami w Zielone. Najmłodsi z zainteresowaniem słuchali o tym, dlaczego warto dbać o naszą planetę oraz dowiedzieli się, co mogą zrobić, by była ona przyjaznym miejscem dla przyszłych pokoleń. Wspólnie zasadziliśmy też kolejne drzewka, wybierając w tym roku gatunki rodzime.

Podczas zajęć organizowanych w ramach akcji Zagraj z nami w Zielone nasi Pracownicy opowiadali najmłodszym uczniom szkół podstawowych o ochronie środowiska, o czasie jaki potrzebują poszczególne odpady na rozkład oraz o tym, jak codziennie minimalizować negatywny wpływ na środowisko, np. segregując odpady, zakręcając wodę lub ponownie korzystając z dostępnych surowców. Warsztaty miały także wymiar praktyczny – najmłodsi przygotowali instrumenty muzyczne ze zużytych puszek i kartonów, a potem wspólnie z  posadzili drzewka, które stały się własnością klas, w których prowadzone były zajęcia. Podczas naszych wizyt nie mogło również zabraknąć lekcji pierwszej pomocy. Specjalnie przeszkoleni medycznie Pracownicy Bridgestone Poznań pokazali dzieciom, co jest najważniejsze podczas pierwszych minut będąc świadkami wypadku, ale także przypomnieli maluchom, co powiedzieć podczas rozmowy z dyspozytorem numerów alarmowych.

Cieszymy się, że mogliśmy po raz kolejny zorganizować tę akcję dla dzieci.  Jako Fabryka Bridgestone Poznań przykładamy dużą wagę do ochrony środowiska, zwłaszcza tego, który znajduje się najbliżej nas, dlatego zajęcia dla uczniów z naszego miasta zorganizowaliśmy w Przystani Posnania, a po nich razem posprzątaliśmy brzegi Warty. Tegoroczna edycja dobiegła końca, ale bardzo nam zależy na promowaniu dobrych postaw wśród najmłodszych, dlatego już we wrześniu planujemy kolejne warsztaty Zagraj z nami w Zielone.